Saunarauhasta / Saunapeace

Saunarauha puhuttaa edelleen kävijöitä. Kokouksessaan Tampereen Talviuimareiden hallitus mietti jälleen eri vaihtoehtoja mitä vielä voitaisi tehdä asian eteen. Päätettiin, että lähestytään pehmeästi: esim. lämmittäjät mainitsevat isompien ryhmien vetäjille ja uusille kävijöille kassalla asiasta, miten toimitaan saunassa. Kokonaan hiljaiseksi ei saunaa voi tehdä. 

Terveydensuojelun tarkastuksessa 24.4. otimme esille kysymyksen melusta ja kerroimme toimista melun hillitsemiseksi (ohjeistusta saunarauhasta saunalla ja somessa, hiljainen tunti aina 12 – 13). Tarkastaja totesi toimenpiteet vaatimusten mukaiseksi ja riittäviksi. Tarkastajalla ei ollut aihetta esittää huomautuksia tai kehotuksia (arvosana A).

Peace in the sauna is still an issue. Tampereen Talviuimarit association board pondered in its meeting what more we could do for it. We decided to take a soft approach: the staff will advise bigger groups and new visitors how to conduct themselves in the sauna. We cannot demand total silence however.

In their check of sauna premises we took up the issue of noise and told of our measures to restrain it (instructions in some and on the premises, the quiet hour 12 – 13). The inspectors found our measures to be correct and sufficient, not needing any demands from the authorities.